Huisregels

Hotel Bella Vista hanteert verschillende huisregels. Bij een verblijf in het hotel gaat u akkoord met deze huisregels.

Het is verboden om...

  • brandmeldsystemen zodanig te behandelen dat er storingen ontstaan door bijvoorbeeld het losdraaien of blokkeren van rookmelders. Voorrijkosten van de brandweer zullen één-op-één doorberekend worden, evenals boetes voor het onklaar maken van brandmeldsystemen. Bedenk hierbij ook dat u uzelf en andere in gevaar brengt. 
  • overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 
  • verdovende middelen, inclusief lachgas, te gebruiken in het hotel. Bij constatering dient u het hotel te verlaten zonder recht op terugbetaling.
  • te roken in het het hotel. Bij constatering zal een extra schoonmaakvergoeding van € 150,00 in rekening worden gebracht.
  • eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het hotel. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk worden gesteld voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
  • het ontvangen van bezoek zonder toestemming van het hotel.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van het hotel